Kedves Leendő Szerzőink!

Monografikus sorozatunk szívesen közli valamennyi doktorandusz, vagy doktori képzésben részt venni kívánó hallgató tudományos publikációját.

Az alábbiakban néhány tartalmi- és formai szempont betartásával kívánunk segítséget adni:

  • A szövegeket *.pdf formában kérjük elküldeni a balazs.budai@e-government.hu címre.
  • A jegyzeteket, hivatkozásokat lábjegyzetbe helyezzék, szövegközi jegyzeteléssel! A folyamatos lábjegyzetelés mellett szöveg végi bibliográfiát is kérünk.
  • Az írás elején kérjük, tüntessék fel a szerző nevét, munkahelyét, beosztását, (hallgató esetén a jogviszonyt nyújtó intézményt, szakot), valamint az írás címét.
  • Az írások elején rövid – néhány mondatos - abstract ajánlott. (Ebben az esetben ezt a szöveget kérjük, kurziválják!)
  • A szövegtörzsben Times new roman, 12 pontos betőtípust, 1-es sortávot, és 2,5-es margókat használjanak. (Az aláhúzásokat – lehetőség szerint – kerüljék!)
  • A bekezdések között legfeljebb 6 pontos térközt tegyenek!
  • Az írás végén jelöljék a kézirat lezárásának időpontját is!
  • A tanulmányokra vonatkozó terjedelmi megkötés nincs.
  • Tekintettel arra, hogy a monografikus sorozat ingyenes, valamint támogatónk sincs, így a tanulmányokért honoráriumot fizetni nem tudunk.

Írásaikat várva,
üdvözlettel:

Budapest, 2012. április 25.

Dr. Budai Balázs PhD.
felelős szerkesztő